PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address one's challenges" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address the challenges
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś wyzwania
  1. address czasownik + challenge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.