PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address the challenges" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaadresuj wyzwania
  1. address czasownik + challenge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.