PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address challenges" — Słownik kolokacji angielskich

address challenges kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the challenges
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyzwania adresu
  1. address czasownik + challenge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Any body which as been around for fifty years makes changes in order to address new challenges.