"Native Culture" — Słownik kolokacji angielskich

Native Culture kolokacja
Popularniejsza odmiana: native culture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna Kultura
  1. native przymiotnik + culture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most people consider the real native culture China, not here.

powered by  eTutor logo