"Major improvement" — Słownik kolokacji angielskich

Major improvement kolokacja
Popularniejsza odmiana: major improvement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Znaczna poprawa
  1. major przymiotnik + improvement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Major improvements were made from the late 1970s until early in the 1990s.

powered by  eTutor logo