"Biblical book" — Słownik kolokacji angielskich

Biblical book kolokacja
Popularniejsza odmiana: biblical book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biblijna książka
  1. biblical przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first word of each Biblical book is also as a rule surrounded by notes.