"biblical text" — Słownik kolokacji angielskich

biblical text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblijny tekst
  1. biblical przymiotnik + text rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are 1,000 years older than any other known biblical text.

powered by  eTutor logo