"biblical book" — Słownik kolokacji angielskich

biblical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblijna książka
  1. biblical przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    The first word of each Biblical book is also as a rule surrounded by notes.

    Podobne kolokacje: