TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"biblical story" — Słownik kolokacji angielskich

biblical story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblijna historia
  1. biblical przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The result looks like a film set for a biblical story.