TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"biblical scholar" — Słownik kolokacji angielskich

biblical scholar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblista
  1. biblical przymiotnik + scholar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I guess you'd have to go to a Biblical scholar to answer that one.