"modern scholar" — Słownik kolokacji angielskich

modern scholar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowoczesny uczony
  1. modern przymiotnik + scholar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This theory is the most accepted by modern scholars today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo