"American scholar" — Słownik kolokacji angielskich

American scholar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański uczony
  1. American przymiotnik + scholar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But others felt that the use of the American scholars served a purpose.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo