"unique" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unique przymiotnik

unique + rzeczownik
Kolokacji: 375
unique feature • unique style • unique opportunity • unique position • unique experience • unique ability • unique characteristic • ...
przysłówek + unique
Kolokacji: 24
most unique • truly unique • somewhat unique • hardly unique • completely unique • ...
unique + przyimek
Kolokacji: 13
unique among • unique to • unique in • unique for • unique about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.