"unique ability" — Słownik kolokacji angielskich

unique ability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowa umiejętność
  1. unique przymiotnik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has the unique ability to really focus in on what he's doing and shut everything else out.

powered by  eTutor logo