"uncanny ability" — Słownik kolokacji angielskich

uncanny ability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobliwa umiejętność
  1. uncanny przymiotnik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has an uncanny ability to know when someone else is having a party.

powered by  eTutor logo