"athletic ability" — Słownik kolokacji angielskich

athletic ability kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekkoatletyczna umiejętność
  1. athletic przymiotnik + ability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has outstanding athletic ability, but only an average, at best, outside shot.

powered by  eTutor logo