"truly unique" — Słownik kolokacji angielskich

truly unique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę wyjątkowy
  1. truly przysłówek + unique przymiotnik
    Silna kolokacja

    A truly unique individual who touched everyone he met in a very special way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo