"most unique" — Słownik kolokacji angielskich

most unique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wyjątkowy
  1. most przysłówek + unique przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The most unique feature was their eyes, which had white "stars" on them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo