"unique" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unique przymiotnik

unique + rzeczownik
Kolokacji: 375
unique feature • unique style • unique opportunity • unique position • unique experience • unique ability • unique characteristic • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 88
2. unique style = wyjątkowy styl unique style
3. unique opportunity = wyjątkowa okazja unique opportunity
4. unique position = wyjątkowa pozycja unique position
5. unique experience = doświadczenie jedyne w swoim rodzaju unique experience
6. unique ability = wyjątkowa umiejętność unique ability
8. unique design = wyjątkowy projekt unique design
9. unique combination = wyjątkowe połączenie unique combination
10. unique visitor = wyjątkowy gość unique visitor
11. unique perspective = wyjątkowa perspektywa unique perspective
12. unique character = charakterystyczność unique character
13. unique form = wyjątkowa forma unique form
14. unique set = zbiór jedyny w swoim rodzaju unique set
15. unique situation = wyjątkowa sytuacja unique situation
16. unique sound = wyjątkowy dźwięk unique sound
17. unique event = wydarzenie jedyne w swoim rodzaju unique event
18. unique way = wyjątkowa droga unique way
19. unique property = właściwość jedyna w swoim rodzaju unique property
20. unique approach = wyjątkowe podejście unique approach
21. unique place = wyjątkowe miejsce unique place
22. unique culture = kultura jedyna w swoim rodzaju unique culture
23. unique aspect = wyjątkowy aspekt unique aspect
24. unique challenge = wyzwanie jedyne w swoim rodzaju unique challenge
25. unique quality = jakość jedyna w swoim rodzaju unique quality
26. unique number = liczba jedyna w swoim rodzaju unique number
27. unique identifier = niepowtarzalny identyfikator unique identifier
28. unique need = wyjątkowa potrzeba unique need
29. unique collection = unikatowy zbiór unique collection
30. unique system = wyjątkowy system unique system
31. unique structure = struktura jedyna w swoim rodzaju unique structure
32. unique role = rola jedyna w swoim rodzaju unique role
33. unique contribution = artykuł jedyny w swoim rodzaju unique contribution
34. unique identity = tożsamość jedyna w swoim rodzaju unique identity
35. unique talent = wyjątkowy talent unique talent
36. unique nature = wyjątkowa natura unique nature
37. unique voice = głos jedyny w swoim rodzaju unique voice
38. unique insight = wyjątkowe spostrzeżenie unique insight
39. unique program = program jedyny w swoim rodzaju unique program
40. unique name = imię jedyne w swoim rodzaju unique name
41. unique history = historia jedyna w swoim rodzaju unique history
42. unique relationship = stosunki jedyne w swoim rodzaju unique relationship
43. unique species = wyjątkowy gatunek unique species
44. unique distinction = wyjątkowe rozróżnienie unique distinction
45. unique location = wyjątkowa lokalizacja unique location
46. unique user = unikalny użytkownik unique user
47. unique environment = wyjątkowe środowisko unique environment
48. unique piece = wyjątkowy kawałek unique piece
49. unique flavor = wyjątkowy smak unique flavor
50. unique method = wyjątkowa metoda unique method
51. unique pattern = wzór jedyny w swoim rodzaju unique pattern
52. unique appearance = pojawienie się jedyne w swoim rodzaju unique appearance
53. unique view = wyjątkowa opinia unique view
54. unique circumstance = okoliczność jedyna w swoim rodzaju unique circumstance
55. unique personality = osobowość jedyna w swoim rodzaju unique personality
56. unique individual = wyjątkowa osoba unique individual
57. unique problem = wyjątkowy problem unique problem
58. unique element = wyjątkowy element unique element
59. unique brand = marka jedyna w swoim rodzaju unique brand
60. unique status = wyjątkowy status unique status
62. unique product = wyjątkowy produkt unique product
63. unique type = wyjątkowy typ unique type
64. unique look = wygląd jedyny w swoim rodzaju unique look
65. unique solution = wyjątkowe rozwiązanie unique solution
66. unique example = przykład jedyny w swoim rodzaju unique example
67. unique shape = wyjątkowy kształt unique shape
68. unique case = odosobniony wypadek unique case
69. unique architecture = architektura jedyna w swoim rodzaju unique architecture
70. unique item = wyjątkowa rzecz unique item
71. unique gift = wyjątkowy dar unique gift
72. unique power = moc jedyna w swoim rodzaju unique power
73. unique thing = wyjątkowa rzecz unique thing
74. unique tradition = tradycja jedyna w swoim rodzaju unique tradition
75. unique skill = wyjątkowa biegłość unique skill
76. unique ecosystem = wyjątkowy ekosystem unique ecosystem
77. unique mix = wyjątkowa mieszanka unique mix
78. unique value = wyjątkowa wartość unique value
79. unique vision = wyjątkowa wizja unique vision
80. unique capability = wyjątkowa zdolność unique capability
81. unique resource = wyjątkowy zasób unique resource
82. unique advantage = zaleta jedyna w swoim rodzaju unique advantage
83. unique heritage = wyjątkowy spadek unique heritage
84. unique record = zapis jedyny w swoim rodzaju unique record
85. unique trait = cecha jedyna w swoim rodzaju unique trait
86. unique phenomenon = wyjątkowe zjawisko unique phenomenon
87. unique concept = wyjątkowe pojęcie unique concept
88. unique arrangement = ustawienie jedyne w swoim rodzaju unique arrangement
przysłówek + unique
Kolokacji: 24
most unique • truly unique • somewhat unique • hardly unique • completely unique • ...
unique + przyimek
Kolokacji: 13
unique among • unique to • unique in • unique for • unique about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.