BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transaction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transaction rzeczownik

rzeczownik + transaction
Kolokacji: 57
business transaction • estate transaction • Transaction of the Royal Society • IEEE Transaction • stock transaction • cash transaction • ...
transaction + rzeczownik
Kolokacji: 19
transaction cost • transaction fee • Transaction Publisher • transaction tax • transaction processing • ...
transaction + czasownik
Kolokacji: 26
transaction involves • transaction takes • transaction occurs • transaction includes • transaction closes • ...
czasownik + transaction
Kolokacji: 45
make transactions • handle transactions • conduct transactions • transaction valued • transaction is completed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
2. handle transactions = załatw transakcje handle transactions
4. transaction valued = transakcja wyceniła transaction valued
  • The companies expect to complete the transaction in the next 6 to 12 months.
  • The transaction was completed by the end of the year.
  • Once the transaction is completed, he would hold 90 percent of a new company.
  • In a few short minutes, the transaction had been completed.
  • The transaction was not completed until 12 years after his death.
  • The parties hope to complete the transaction by the end of the year.
  • And the best thing is, the entire transaction can be completed in just a few minutes.
  • The companies said they planned to complete the transaction in June.
  • You complete the transaction such a relationship suggests: health care for money.
  • The transaction had been completed by the time he returned.
6. transaction is consummated = transakcja jest spełniona transaction is consummated
8. report transactions = transakcje raportu report transactions
przymiotnik + transaction
Kolokacji: 87
financial transaction • commercial transaction • Philosophical Transaction • real estate transaction • large transaction • ...
przyimek + transaction
Kolokacji: 14
of transactions • for transactions • in transactions • on transactions • to transactions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.