"transaction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transaction rzeczownik

rzeczownik + transaction
Kolokacji: 57
business transaction • estate transaction • Transaction of the Royal Society • IEEE Transaction • stock transaction • cash transaction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. estate transaction = transakcja majątku estate transaction
3. IEEE Transaction = Transakcja IEEE IEEE Transaction
4. Transaction of the Royal Society = Transakcja Towarzystwa Królewskiego w Londynie Transaction of the Royal Society
5. stock transaction = operacja towaru stock transaction
6. cash transaction = transakcja gotówkowa cash transaction
7. securities transaction = transakcja papierów wartościowych securities transaction
9. land transaction = transakcja lądowa land transaction
10. drug transaction = transakcja farmakologiczna drug transaction
transaction + rzeczownik
Kolokacji: 19
transaction cost • transaction fee • Transaction Publisher • transaction tax • transaction processing • ...
transaction + czasownik
Kolokacji: 26
transaction involves • transaction takes • transaction occurs • transaction includes • transaction closes • ...
czasownik + transaction
Kolokacji: 45
make transactions • handle transactions • conduct transactions • transaction valued • transaction is completed • ...
przymiotnik + transaction
Kolokacji: 87
financial transaction • commercial transaction • Philosophical Transaction • real estate transaction • large transaction • ...
przyimek + transaction
Kolokacji: 14
of transactions • for transactions • in transactions • on transactions • to transactions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.