"transaction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transaction rzeczownik

rzeczownik + transaction
Kolokacji: 57
business transaction • estate transaction • Transaction of the Royal Society • IEEE Transaction • stock transaction • cash transaction • ...
transaction + rzeczownik
Kolokacji: 19
transaction cost • transaction fee • Transaction Publisher • transaction tax • transaction processing • ...
transaction + czasownik
Kolokacji: 26
transaction involves • transaction takes • transaction occurs • transaction includes • transaction closes • ...
czasownik + transaction
Kolokacji: 45
make transactions • handle transactions • conduct transactions • transaction valued • transaction is completed • ...
przymiotnik + transaction
Kolokacji: 87
financial transaction • commercial transaction • Philosophical Transaction • real estate transaction • large transaction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. financial transaction = operacja finansowa, transakcja finansowa financial transaction
4. real estate transaction = transakcja nieruchomości real estate transaction
5. large transaction = wielka transakcja large transaction
6. complex transaction = złożona transakcja complex transaction
7. international transaction = międzynarodowa transakcja international transaction
8. private transaction = prywatna transakcja private transaction
10. single transaction = jedna transakcja single transaction
11. illegal transaction = nielegalna transakcja illegal transaction
12. certain transaction = pewna transakcja certain transaction
przyimek + transaction
Kolokacji: 14
of transactions • for transactions • in transactions • on transactions • to transactions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.