BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transaction is completed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja jest skończona
  1. complete czasownik + transaction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The companies expect to complete the transaction in the next 6 to 12 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo