Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"make transactions" — Słownik kolokacji angielskich

make transactions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki transakcje
  1. make czasownik + transaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Students may set up accounts and make transactions as if they were actually at a bank.

powered by  eTutor logo