BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"study" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

study rzeczownik

rzeczownik + study
Kolokacji: 256
case study • feasibility study • animal study • Bible study • pilot study • postgraduate study • laboratory study • research study • ...
study + rzeczownik
Kolokacji: 71
study group • study area • study program • studies department • study center • studies teacher • study hall • study period • study door • ...
study + czasownik
Kolokacji: 218
study shows • study finds • study suggests • study indicates • study concludes • study reveals • study demonstrates • study reports • ...
czasownik + study
Kolokacji: 152
study conducted • study published • study released • study commissioned • study funded • study reported • undertake studies • ...
przymiotnik + study
Kolokacji: 505
recent study • far study • scientific study • early study • Historical Study • American study • social study • previous study • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. far study = daleko nauka far study
3. scientific study = naukowa nauka scientific study
  • They have known each other from the days of those earlier studies.
  • Earlier studies have found similar results for men, they said.
  • Earlier studies had found a rate of less than 4%.
  • That research placed the earlier studies in a very different light.
  • These are quite different to what the other authors have found in earlier studies.
  • The image was based on an earlier study and a smaller 1859 version.
  • The area was the site of an early archaeological study in the 1950s.
  • An earlier study of men also showed a protective effect.
  • Looking at them, you can see how the project evolved from the early studies to the final product.
  • The new findings grew out of the team's earlier studies on the cancer.
6. American study = Amerykańska nauka American study
7. social study = socjalna nauka social study
8. academic study = naukowa nauka academic study
10. detailed study = badanie szczegółowe detailed study
15. African Study = Afrykańska Nauka African Study
17. Asian Study = Azjatycka Nauka Asian Study
19. comprehensive study = wszechstronna nauka comprehensive study
20. extensive study = szeroko zakrojona nauka extensive study
31. long-term study = długoterminowa nauka long-term study
32. prospective study = badanie prospektywne, obserwacja następstw prospective study
35. advanced study = zaawansowana nauka advanced study
42. future study = przyszła nauka future study
43. initial study = pierwsza litera nauka initial study
48. later study = później nauka later study
49. quick study = ktoś, kto się szybko uczy quick study
50. formal study = formalna nauka formal study
53. large study = duża nauka large study
55. in-depth study = dogłębna nauka in-depth study
56. literary study = literacka nauka literary study
58. major study = główna nauka major study
59. Jewish Study = Żydowska Nauka Jewish Study
61. serious study = poważna nauka serious study
62. legal study = prawna nauka legal study
63. national study = krajowa nauka national study
64. economic study = gospodarcza nauka economic study
65. small study = mała nauka small study
66. private study = prywatna nauka private study
67. musical study = muzyczna nauka musical study
68. present study = obecna nauka present study
69. preparatory study = badanie przygotowawcze preparatory study
71. human study = ludzka nauka human study
72. high study = wysoka nauka high study
74. thorough study = gruntowna nauka thorough study
75. separate study = odrębna nauka separate study
77. special study = specjalna nauka special study
78. scholarly study = naukowa nauka scholarly study
79. late study = spóźniona nauka late study
81. important study = ważna nauka important study
85. federal study = federalna nauka federal study
86. modern study = współczesna nauka modern study
88. German study = Niemiecka nauka German study
89. interdisciplinary study = interdyscyplinarna nauka interdisciplinary study
90. different study = inna nauka different study
91. long study = długa nauka long study
92. two-year study = dwuletnia nauka two-year study
93. classic study = klasyczna nauka classic study
94. close study = drobiazgowa nauka close study
95. original study = początkowa nauka original study
98. placebo-controlled study = nauka kontrolowana przez placebo placebo-controlled study
99. rigorous study = ścisła nauka rigorous study
100. general study = ogólna nauka general study
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 119
przyimek + study
Kolokacji: 34
under study • after studies • of study • by studies • from studies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.