"formal study" — Słownik kolokacji angielskich

formal study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna nauka
  1. formal przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I have only seen one formal study into this question of green jobs.

    Podobne kolokacje: