"Formal study" — Słownik kolokacji angielskich

Formal study kolokacja
Popularniejsza odmiana: formal study
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Formalna nauka
  1. formal przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have only seen one formal study into this question of green jobs.

    Podobne kolokacje: