"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
3. guest star = gwiazda wystepująca gościnnie guest star
5. pop star = gwiazda muzyki pop pop star
7. Bronze Star = Brązowa Gwiazda (odznaczenie w siłach zbrojnych USA) Bronze Star
9. Toronto Star = Toronto Gwiazda Toronto Star
10. Hollywood star = Hollywoodzka gwiazda Hollywood star
11. porn star = gwiazda porno porn star
12. North Star = Gwiazda Polarna, Polaris, Gwiazda Biegunowa North Star
13. Michelin star = gwiazdka Michelin (najbardziej prestiżowa nagroda, przyznawana w gotowaniu) Michelin star
14. gold star = gwiazda złota gold star
16. football star = gwiazda piłki nożnej football star
17. Evening Star = Gwiazda wieczorna Evening Star
18. basketball star = gwiazda koszykówki basketball star
19. shooting star = spadająca gwiazda shooting star
  • They looked out over the city and saw a shooting star.
  • But we were still in the light, looking like a shooting star.
  • "I am not yet quite used to being a shooting star!"
  • Yes, it is for and not from a shooting star.
  • And we have just had a shooting star in the sky.
  • His theory was that both had seen the same shooting star.
  • Perhaps, if it came late, one would see no more than a shooting star low down in the sky.
  • For example, if both images are of a night sky, the lower one has a shooting star.
  • The world was good, and it had been one hell of a shooting star.
  • And there it goes - almost like a shooting star.
20. sports star = gwiazda sportu sports star
21. dwarf star = karzeł dwarf star
22. television star = gwiazda telewizyjna television star
24. Death Star = Gwiazda Śmierci (fikcyjna stacja kosmiczna) Death Star
25. child star = dziecięca gwiazda (np. ekranu) child star
26. battle star = bitwa gwiazda battle star
27. tennis star = gwiazda tenisa tennis star
28. TV star = gwiazda telewizji TV star
29. sea star = gwiazda morska sea star
30. opera star = opera gwiazda opera star
31. sequence star = ciąg gwiazda sequence star
32. Broadway star = Broadway gwiazda Broadway star
33. music star = gwiazda muzyczna music star
34. country star = gwiazda wiejska country star
35. track star = gwiazda biegów, czołowy biegacz track star
36. rap star = gwiazda rapowa rap star
37. magnitude star = rozmiar gwiazda magnitude star
38. soccer star = gwiazda piłki nożnej soccer star
39. Minnesota North Star = Minnesota Gwiazda Północna Minnesota North Star
40. Kansas City Star = Kansas Gwiazda Kansas City Star
41. radio star = radioźródło radio star
42. league star = liga gwiazda league star
43. reality star = rzeczywistość gwiazda reality star
44. Star of David = Gwiazda Dawida Star of David
45. Indianapolis Star = Indianapolis Gwiazda Indianapolis Star
46. baseball star = baseball gwiazda baseball star
47. Pole Star = Gwiazda Polarna Pole Star
48. screen star = gwiazda ekranu screen star
49. comedy star = komedia gwiazda comedy star
50. Energy Star = Energy Star (międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych) Energy Star
51. Pocket Star = Gwiazda kieszonkowa Pocket Star
52. companion star = towarzysz gwiazda companion star
53. cabaret star = gwiazda kabaretowa cabaret star
54. media star = ulubieniec mediów media star
55. Washington Star = Gwiazda waszyngtońska Washington Star
56. action star = działanie gwiazda action star
57. parent star = macierzysta gwiazda parent star
58. NBA star = NBA gwiazda NBA star
59. art star = sztuka gwiazda art star
60. host star = gwiazda żywiąca host star
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.