PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. Speaker Newt Gingrich = Mówiący Traszka Gingrich Speaker Newt Gingrich
2. speaker system = system mówiącego speaker system
3. House Speaker Newt Gingrich = Izba Mówiący Traszka Gingrich House Speaker Newt Gingrich
4. Assembly Speaker Sheldon Silver = Rzecznik zgromadzenia Sheldon Srebro Assembly Speaker Sheldon Silver
5. speaker phone = telefon mówiącego speaker phone
  • Mercy put the call on speaker phone, so the pack can hear.
  • "When the hell are you two going to get a speaker phone?"
  • I turned the speaker phone back on and called the number in Brighton.
  • I'll put you on the speaker phone so we can all discuss the situation.
  • He wasn't supposed to be on speaker phone, she recalled.
  • Talking with a headset or a speaker phone is allowed.
  • We used the speaker phone to ask our baby sitter how the night had gone.
  • He picked up a speaker phone resting near his left arm.
  • The thin female voice came across the speaker phone clearly.
  • Have you seen the one when he is on speaker phone and doesn't know it?
6. Speaker Sheldon Silver = Mówiący Sheldon Srebro Speaker Sheldon Silver
7. Speaker Gingrich = Mówiący Gingrich Speaker Gingrich
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.