KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"ship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ship rzeczownik

rzeczownik + ship
Kolokacji: 168
cruise ship • merchant ship • cargo ship • sister ship • sailing ship • enemy ship • passenger ship • pirate ship • space ship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. cruise ship = statek wycieczkowy, wycieczkowiec cruise ship
3. cargo ship = statek towarowy cargo ship
4. sister ship = statek bliźniaczy sister ship
5. enemy ship = statek nieprzyjacielski enemy ship
6. sailing ship = żaglowiec sailing ship
10. container ship = kontenerowiec, statek kontenerowy container ship
11. supply ship = okręt zaopatrzeniowy supply ship
12. transport ship = transportowiec transport ship
13. slave ship = statek do transportu niewolników slave ship
14. hospital ship = okręt szpitalny hospital ship
16. rocket ship = statek kosmiczny rocket ship
17. mother ship = statek-matka mother ship
18. capital ship = duży okręt wojenny capital ship
19. lead ship = statek wiodący lead ship
20. training ship = statek szkolny training ship
22. Fighting Ship = Walcząc ze Statkiem Fighting Ship
23. rate ship = statek tempa rate ship
25. clipper ship = kliper (rodzaj statku) clipper ship
27. survey ship = statek hydrograficzny survey ship
29. museum ship = okręt muzeum, statek muzeum museum ship
30. U.S. Navy ship = USA Marynarka Wojenna statek U.S. Navy ship
31. prison ship = statek więzienny prison ship
32. rescue ship = statek ratowniczy rescue ship
33. troop ship = statek wojsk troop ship
34. whaling ship = statek wielorybnictwa whaling ship
35. patrol ship = statek patrolowy patrol ship
36. assault ship = okręt-dok desantowy assault ship
37. U.S. ship = USA statek U.S. ship
38. escort ship = statek eskorty escort ship
39. steam ship = statek parowy, statek z napędem parowym steam ship
40. colony ship = statek kolonii colony ship
41. scout ship = statek skautowski scout ship
42. target ship = okręt-cel target ship
43. trading ship = statek handlu trading ship
44. landing ship = okręt desantowy landing ship
45. ship of the name = statek imienia ship of the name
46. command ship = okręt dowodzenia command ship
47. support ship = wsparcie statek support ship
48. research ship = statek badawczy research ship
49. model ship = model statku, model okrętu model ship
50. guard ship = kuter strażniczy guard ship
52. Federation ship = Statek federacji Federation ship
53. Klingon ship = Klingon statek Klingon ship
54. Union ship = Unia statek Union ship
ship + rzeczownik
Kolokacji: 66
ship captain • ship owner • ship design • ship building • ship model • ...
ship + czasownik
Kolokacji: 344
ship carries • ship sails • ship arrives • ship sinks • ship passes • ship enters • ship departs • ship lands • ship heads • ship flies • ...
czasownik + ship
Kolokacji: 211
abandon ship • ship sailed • send ships • ship owned • allow ships • ship called • protect ships • leave cruise ship • ...
przymiotnik + ship
Kolokacji: 216
British ship • Spanish ship • naval ship • tall ship • alien ship • Japanese ship • wooden ship • French ship • entire ship • large ship • ...
przyimek + ship
Kolokacji: 33
against ships • by ship • for ships • aboard the ship • inside the ship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.