"prison ship" — Słownik kolokacji angielskich

prison ship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statek więzienny
  1. prison rzeczownik + ship rzeczownik
    Silna kolokacja

    We'd been sent out on one of the smaller prison ships.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo