"safety" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

safety rzeczownik

rzeczownik + safety
Kolokacji: 76
food safety • Highway Safety • fire safety • road safety • car safety • football safety • traffic safety • product safety • worker safety • ...
safety + rzeczownik
Kolokacji: 213
safety net • safety concern • safety standard • safety issue • safety feature • safety measure • safety precaution • safety record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
1. safety net = siatka asekuracyjna (np. przy wykonywaniu akrobacji) safety net
2. safety concern = niepokój bezpieczeństwa safety concern
  • If you have safety standards at work, thank a union.
  • Of that amount, $17 million was to bring the building up to modern fire and safety standards.
  • They helped to form the basis for national and international safety standards.
  • They are changes to a property to bring it up to local health and safety standards.
  • The agent did not meet safety standards, and the program was stopped in 2007.
  • We should establish safety standards for the health care system.
  • The first is that the highest safety standards possible are too high.
  • It has been involved in the development and improvement of safety standards.
  • Of these, 1.6 percent were above the safety standard for pesticides.
  • What we should do, whatever happens, is lay down common safety standards for such products.
4. safety issue = kwestia bezpieczeństwa safety issue
5. safety feature = mechanizm zabezpieczający safety feature
6. safety measure = środki bezpieczeństwa safety measure
7. safety record = gwarancja bezpieczeństwa użycia safety record
8. safety precaution = środek ostrożności bezpieczeństwa safety precaution
10. safety board = komisja bezpieczeństwa safety board
12. safety valve = zawór bezpieczeństwa (w maszynie) safety valve
13. safety hazard = niebezpieczeństwo bezpieczeństwa safety hazard
14. safety device = urządzenie zabezpieczające, zabezpieczenie, membrana bezpieczeństwa safety device
15. safety pin = agrafka safety pin
16. safety belt = pas bezpieczeństwa safety belt
17. safety rule = zasada bezpieczeństwa safety rule
18. safety procedure = procedura bezpieczeństwa safety procedure
19. safety reason = wzgląd bezpieczeństwa safety reason
20. safety problem = problem bezpieczeństwa safety problem
21. safety system = system bezpieczeństwa safety system
22. safety expert = specjalista bezpieczeństwa safety expert
23. safety violation = nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa safety violation
25. safety information = informacje bezpieczeństwa safety information
26. safety rating = wskaźnik bezpieczeństwa safety rating
27. safety risk = ryzyko bezpieczeństwa safety risk
28. safety margin = margines bezpieczeństwa safety margin
29. safety glass = szkło bezpieczne, szkło bezodpryskowe safety glass
30. safety agency = agencja bezpieczeństwa safety agency
31. safety officer = osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy safety officer
32. safety program = program bezpieczeństwa safety program
34. safety factor = współczynnik bezpieczeństwa safety factor
35. safety inspection = kontrola bezpieczeństwa safety inspection
36. safety line = linia bezpieczeństwa safety line
37. safety car = samochód bezpieczeństwa safety car
38. safety catch = bezpiecznik (w pistolecie) safety catch
39. safety zone = wysepka (na ulicy) safety zone
40. safety official = urzędnik bezpieczeństwa safety official
41. Health Safety Executive = Bezpieczeństwo zdrowotne Kierownictwo Health Safety Executive
42. safety harness = uprząż bezpieczeństwa safety harness
43. National Transportation Safety Board = Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu National Transportation Safety Board
44. safety check = czek bezpieczeństwa safety check
45. safety test = test bezpieczeństwa safety test
46. safety razor = maszynka do golenia safety razor
47. safety mechanism = mechanizm bezpieczeństwa safety mechanism
48. Consumer Product Safety Commission = Produkt konsumencki Komisja bezpieczeństwa Consumer Product Safety Commission
49. safety committee = komitet bezpieczeństwa safety committee
50. safety guideline = wytyczne bezpieczeństwa safety guideline
51. safety law = prawo bezpieczeństwa safety law
52. safety goggle = bezpieczeństwo wybałuszać oczy safety goggle
53. safety gear = bieg bezpieczeństwa safety gear
54. Safety Commission = Komisja bezpieczeństwa Safety Commission
55. safety code = kod zabezpieczający safety code
56. safety profile = profil bezpieczeństwa safety profile
57. safety data = dane bezpieczeństwa safety data
58. safety strap = pasek zabezpieczający safety strap
safety + czasownik
Kolokacji: 9
safety depends • safety comes • safety lays • safety requires • safety lies • ...
czasownik + safety
Kolokacji: 81
seek safety • reach safety • protect safety • study car safety • guarantee one's safety • fear for one's safety • worry about one's safety • ...
przymiotnik + safety
Kolokacji: 52
public safety • relative safety • personal safety • free safety • strong safety • American football safety • nuclear safety • ...
przyimek + safety
Kolokacji: 19
to safety • for safety • of safety • on safety • with safety • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.