"safety issue" — Słownik kolokacji angielskich

safety issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestia bezpieczeństwa
  1. safety rzeczownik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The real safety issue comes up if something goes wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo