KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(5) straight, squarely, direct
Kolokacji: 3
(6) amok, red
Kolokacji: 2
(9) deep, late, early
Kolokacji: 3
(10) rampant, rife
Kolokacji: 2
(12) low, high, fairly
Kolokacji: 3
(17) privately, publicly, backstage
Kolokacji: 3
(19) hard, heavily
Kolokacji: 2
(20) forward, forwards, onward
Kolokacji: 3
(21) ahead, before
Kolokacji: 2
(23) eventually, finally
Kolokacji: 2
(24) simply, merely
Kolokacji: 2
(25) actually, practically
Kolokacji: 2
(26) right, correctly
Kolokacji: 2
(27) generally, statewide
Kolokacji: 2
1. generally run = ogólnie pobiec generally run
  • The average, however, will generally run between $100 and $300.
  • The cost for such teachers generally runs $70 to $110 an hour.
  • "Our business is generally running about 25 percent ahead of last year."
  • And those stocks generally run for a year to 15 months.
  • Rates generally run from $30 to $50 a person a night.
  • The job generally runs about $150 million for each reactor.
  • Their contracts, which generally run for four years, end next summer.
  • Fees for the service generally run from $1,500 to $5,000 a month.
  • Performances of the work generally run between 14 and 16 minutes.
  • Art cycles, they point out, generally run five to eight years.
2. run statewide = pobiegnij w całych Stanach run statewide
(32) once, formerly
Kolokacji: 2
(34) well, easily, comfortably
Kolokacji: 3
(35) efficiently, inefficiently
Kolokacji: 2
(36) normally, commonly
Kolokacji: 2
(37) jointly, collectively
Kolokacji: 2
(39) headlong, headfirst
Kolokacji: 2
(40) upstairs, downstairs
Kolokacji: 2
(41) true, reliably
Kolokacji: 2
(43) better, best
Kolokacji: 2
(44) lightly, gently, softly
Kolokacji: 3
(46) backward, backwards
Kolokacji: 2
(48) briefly, shortly
Kolokacji: 2
(51) literally, exactly, strictly
Kolokacji: 3
(53) blindly, blind
Kolokacji: 2
(56) silently, silent
Kolokacji: 2
(58) poorly, badly
Kolokacji: 2
(60) westward, westwards
Kolokacji: 2
(62) up, upward, downward
Kolokacji: 3
(63) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(64) quietly, noisily, soundlessly
Kolokacji: 3
(65) past, side-by-side
Kolokacji: 2
(67) hither, thither
Kolokacji: 2
(69) steadily, jerkily
Kolokacji: 2
(71) awkwardly, clumsily
Kolokacji: 2
(74) absently, recklessly
Kolokacji: 2
(75) hardly, barely
Kolokacji: 2
(76) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(77) seriously, perilously
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.