"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(3) shirt, clothes, mask
Kolokacji: 5
1. rip one's shirt = rozdzierać czyjś koszula rip one's shirt
2. rip off one's clothes = zrywać czyjś ubranie rip off one's clothes
3. rip one's clothes = rozdzierać czyjś ubranie rip one's clothes
4. rip off one's shirt = zrywać czyjś koszula rip off one's shirt
5. rip off one's mask = zrywać czyjś maska rip off one's mask
(4) sound, chunk, current
Kolokacji: 3
(5) wire, Yarn
Kolokacji: 2
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.