"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) apart, aside, asunder
Kolokacji: 3
1. rip open = rozerwij rip open
2. rip free = rozdzierać wolny rip free
3. rip loose = rozdzierać luźny rip loose
4. literally rip = dosłownie rozedrzyj literally rip
5. badly ripped = źle rozedrzeć badly ripped
(4) upward, downward
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.