"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
(1) begin, start, try
Kolokacji: 3
1. begin ripping = zacznij rozdzierać begin ripping
2. start ripping = zacznij rozdzierać start ripping
3. try to rip = spróbuj rozedrzeć try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.