"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. rip out one's throat = rozdzierać na zewnątrz czyjś gardło rip out one's throat
2. rip one's throat = rozdzierać czyjś gardło rip one's throat
3. rip a hole = zrób dziurę rip a hole
4. rip one's way = rozdzierać czyjś droga rip one's way
5. rip canvas = rozdarcie płótno rip canvas
6. rip a strip = rozerwij pas rip a strip
(3) shirt, clothes, mask
Kolokacji: 5
(4) sound, chunk, current
Kolokacji: 3
(5) wire, Yarn
Kolokacji: 2
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.