"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. rip out one's heart = rozdzierać na zewnątrz czyjś serce rip out one's heart
2. rip flesh = ciało rozdarcia rip flesh
3. rip America Conspiracy = rozdarcie Ameryka Spisek rip America Conspiracy
4. rip off one's head = zrywać czyjś głowa rip off one's head
5. rip one's heart = rozdzierać czyjś serce rip one's heart
6. rip one's head = rozdzierać czyjś głowa rip one's head
7. rip one's arm = rozdzierać czyjś ramię rip one's arm
8. rip people = ludzie rozdarcia rip people
9. rip a homer = rozdzierać homer rip a homer
10. rip off one's arm = zrywać czyjś ramię rip off one's arm
11. rip metal = rozdarcie metal rip metal
12. rip DVDs = rozdarcie DVD rip DVDs
(3) shirt, clothes, mask
Kolokacji: 5
(4) sound, chunk, current
Kolokacji: 3
(5) wire, Yarn
Kolokacji: 2
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.