"rip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rip czasownik

rip + rzeczownik
Kolokacji: 28
rip out one's throat • rip out one's heart • rip flesh • rip America Conspiracy • rip off one's head • ...
czasownik + rip
Kolokacji: 3
begin ripping • start ripping • try to rip
rip + przyimek
Kolokacji: 23
rip off • rip out • rip up • rip through • rip into • rip down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. rip off = ukraść rip off
2. rip out = wypruwać, wyrwać rip out
4. rip up = podrzyj rip up
5. rip into = wbij się rip into
7. rip down = zedrzyj rip down
8. rip at = rozdzierać przy rip at
9. rip to = rozdzierać aby rip to
10. rip in = rozdzierać w rip in
11. rip with = rozedrzyj rip with
(2) on, across, out, by, for, ...
Kolokacji: 12
rip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 19
ripped apart • rip open • ripped away • rip free • rip loose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.