"ripped away" — Słownik kolokacji angielskich

ripped away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdarty daleko
  1. rip czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She felt as if a piece of her had been ripped away.

    Podobne kolokacje: