"rip away" — Słownik kolokacji angielskich

rip away kolokacja
Popularniejsza odmiana: ripped away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozedrzyj daleko
  1. rip czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She felt as if a piece of her had been ripped away.

    Podobne kolokacje: