14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. response rate = wskaźnik reakcji (stosowany dla oceny skuteczności kampanii reklamowej lub oferty handlowej) response rate
  • A response rate of half a percent is considered good.
  • The issue of the response rate is a critical one.
  • An average response rate of 70% for contact within 24 hours is common.
  • However, the survey had only received a small response rate.
  • As of Tuesday the response rate was only 55 percent.
  • Not everyone has access to the Internet, so the response rate is limited.
  • But when you have the right customer list, response rates can be way higher.
  • In a preliminary study, he said the response rate was better than 70 percent.
  • Response rates, he said, were still very good for patients on this therapy.
  • In some large cities, response rates fell below 50 percent.
3. response team = odpowiedź zespół response team
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.