"rent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rent czasownik

rent + rzeczownik
Kolokacji: 55
rent space • rent an apartment • rent a car • rent a room • rent movies • rent a house • rent bikes • ...
czasownik + rent
Kolokacji: 8
want to rent • begin renting • consider renting • start renting • continue renting • ...
rent + przyimek
Kolokacji: 27
rent out • rent for • rent from • rent to • rent at • ...
rent + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
rent free • once rent • fully rented • rent privately • simply rent • ...

rent rzeczownik

rzeczownik + rent
Kolokacji: 13
market rent • apartment rent • office rent • ground rent • land rent • ...
rent + rzeczownik
Kolokacji: 36
rent increase • rent control • rent regulation • rent payment • rent subsidy • ...
rent + czasownik
Kolokacji: 27
rent rises • rent ranges • rent increases • rent goes • rent starts • ...
czasownik + rent
Kolokacji: 26
pay rent • raise rents • collect rent • charge rents • reduce rents • ...
przymiotnik + rent
Kolokacji: 46
high rent • monthly rent • annual rent • low rent • average rent • free rent • ...
przyimek + rent
Kolokacji: 14
for rent • in rent • on rent • of rent • with rents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.