"rent increase" — Słownik kolokacji angielskich

rent increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podwyżka czynszu
  1. rent rzeczownik + increase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The state has held up a rent increase until the problem is solved.

powered by  eTutor logo