"rent from" — Słownik kolokacji angielskich

rent from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajmować z
  1. rent czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe I could rent the place from him for a few weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo