"rent money" — Słownik kolokacji angielskich

rent money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze czynszu
  1. rent rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It hurts when I have to spend some of my rent money for that."