"rent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rent rzeczownik

rzeczownik + rent
Kolokacji: 13
market rent • apartment rent • office rent • ground rent • land rent • ...
rent + rzeczownik
Kolokacji: 36
rent increase • rent control • rent regulation • rent payment • rent subsidy • ...
rent + czasownik
Kolokacji: 27
rent rises • rent ranges • rent increases • rent goes • rent starts • ...
czasownik + rent
Kolokacji: 26
pay rent • raise rents • collect rent • charge rents • reduce rents • ...
przymiotnik + rent
Kolokacji: 46
high rent • monthly rent • annual rent • low rent • average rent • free rent • ...
przyimek + rent
Kolokacji: 14
for rent • in rent • on rent • of rent • with rents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.