"rent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rent rzeczownik

rzeczownik + rent
Kolokacji: 13
market rent • apartment rent • office rent • ground rent • land rent • ...
rent + rzeczownik
Kolokacji: 36
rent increase • rent control • rent regulation • rent payment • rent subsidy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. rent increase = podwyżka czynszu rent increase
2. rent control = nadzór nad wysokością czynszów, kontrola czynszów rent control
3. rent regulation = rozporządzenie czynszu rent regulation
4. rent payment = zapłata czynszu rent payment
5. rent subsidy = dotacja czynszu rent subsidy
6. rent money = pieniądze czynszu rent money
7. rent law = prawo czynszu rent law
8. rent stabilization = stabilizacja czynszu rent stabilization
rent + czasownik
Kolokacji: 27
rent rises • rent ranges • rent increases • rent goes • rent starts • ...
czasownik + rent
Kolokacji: 26
pay rent • raise rents • collect rent • charge rents • reduce rents • ...
przymiotnik + rent
Kolokacji: 46
high rent • monthly rent • annual rent • low rent • average rent • free rent • ...
przyimek + rent
Kolokacji: 14
for rent • in rent • on rent • of rent • with rents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.