Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"relationship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

relationship rzeczownik

rzeczownik + relationship
Kolokacji: 47
family relationship • business relationship • trade relationship • love relationship • power relationship • ...
relationship + rzeczownik
Kolokacji: 16
relationship problem • customer relationship management • relationship issue • relationship status • relationship expert • ...
relationship + czasownik
Kolokacji: 101
relationship exists • relationship deteriorates • relationship develops • relationship ends • relationship continues • relationship changes • ...
czasownik + relationship
Kolokacji: 171
build relationships • end one's relationship • describe one's relationship • continue one's relationship • discuss one's relationship • ...
przymiotnik + relationship
Kolokacji: 484
close relationship • personal relationship • sexual relationship • romantic relationship • strong relationship • special relationship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. close relationship = bliskie pokrewieństwo, ścisła zależność close relationship
4. romantic relationship = romantyczny związek, romantyczna relacja romantic relationship
8. intimate relationship = stosunki intymne, związek natury intymnej intimate relationship
9. symbiotic relationship = symbiotyczne stosunki symbiotic relationship
12. social relationship = stosunek społeczny social relationship
13. direct relationship = zależność bezpośrednia direct relationship
15. friendly relationship = przyjazne stosunki friendly relationship
16. love-hate relationship = miłość połączona z nienawiścią love-hate relationship
18. positive relationship = pozytywne stosunki positive relationship
19. complicated relationship = skomplikowane stosunki complicated relationship
20. causal relationship = związek przyczynowy causal relationship
21. homosexual relationship = związek homoseksualny homosexual relationship
22. previous relationship = poprzednie stosunki previous relationship
23. loving relationship = kochając stosunki loving relationship
25. new relationship = nowe stosunki new relationship
26. uneasy relationship = niepewne stosunki uneasy relationship
27. long relationship = długie stosunki long relationship
29. serious relationship = poważne stosunki serious relationship
30. troubled relationship = związek przeżywający trudności troubled relationship
31. abusive relationship = pełne przemocy stosunki abusive relationship
32. economic relationship = gospodarcze stosunki economic relationship
35. past relationship = za stosunkami past relationship
38. warm relationship = ciepłe stosunki warm relationship
42. brief relationship = krótkie stosunki brief relationship
44. ongoing relationship = trwające stosunki ongoing relationship
45. lesbian relationship = lesbijskie stosunki lesbian relationship
47. complex relationship = skomplikowane stosunki complex relationship
49. real relationship = rzeczywiste stosunki real relationship
52. stormy relationship = burzliwe stosunki stormy relationship
53. great relationship = znaczne stosunki great relationship
54. stable relationship = stabilne stosunki stable relationship
55. tense relationship = stosunki czasu tense relationship
60. exact relationship = dokładne stosunki exact relationship
61. adversarial relationship = antagonistyczne stosunki adversarial relationship
62. rocky relationship = związek ze wzlotami i upadkami rocky relationship
65. formal relationship = formalne stosunki formal relationship
66. intense relationship = intensywne stosunki intense relationship
67. doctor-patient relationship = relacje między doktorem a pacjentem doctor-patient relationship
68. unique relationship = stosunki jedyne w swoim rodzaju unique relationship
69. bad relationship = złe stosunki bad relationship
70. deep relationship = głębokie stosunki deep relationship
71. future relationship = przyszłe stosunki future relationship
73. gay relationship = gejowskie stosunki gay relationship
74. spatial relationship = przestrzenne stosunki spatial relationship
75. inverse relationship = stosunki odwrotności inverse relationship
79. monogamous relationship = monogamiczne stosunki monogamous relationship
83. emotional relationship = emocjonalne stosunki emotional relationship
84. contractual relationship = stosunek umowny, stosunek kontraktowy contractual relationship
86. closer relationship = bliższe stosunki closer relationship
87. poor relationship = biedne stosunki poor relationship
88. cozy relationship = przytulne stosunki cozy relationship
89. strategic relationship = strategiczne stosunki strategic relationship
90. genetic relationship = pokrewieństwo genetyczne genetic relationship
91. linear relationship = liniowe stosunki linear relationship
92. marital relationship = małżeńskie stosunki marital relationship
93. secret relationship = tajemne stosunki secret relationship
94. normal relationship = normalne stosunki normal relationship
96. heterosexual relationship = związek heteroseksualny heterosexual relationship
97. familial relationship = familijne stosunki familial relationship
98. casual relationship = stosunki pracującego dorywczo casual relationship
99. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
100. distant relationship = dalekie stosunki distant relationship
przyimek + relationship
Kolokacji: 28
of one's relationship • about one's relationship • to one's relationship • through one's relationship • over one's relationship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.